Noteringsbøker for gris

Vanlig pris 60,00 kr

Velg boktype i nedtrekksfeltet og skriv inn antall

Stor: kr 85,- + porto

Liten: kr 60,- + porto

Noteringsbok for gris kommer i to formater; A5 eller lommeformat.

Noteringsbok for slaktegris i lommeformat inneholder et veieskjema (antall, vekt og uker), mulighet for å notere fôrforbruk (dato, fôrmengder, pris og typer) og informasjon ved salg eller slakt av smågris/slaktegris (antall, vekt og utårsak).

Noteringsbok for purker og smågris i lommeformat inneholder en drektighetskalender, muligheter for å notere brunst og drektighetskontroll, kullregistreringer, vaksinasjoner, skjema for status på purker og smågris samt fôrforbruk på smågris.

Noteringsbok for gris inneholder en drektighetskalender, muligheter for å notere brunst og drektighetskontroll, grising med merking av smågris og detaljer om kullet, vaksinasjoner, skjema for status på purker og smågris samt fôrforbruk på smågris. I tillegg kan man gjøre notater om slaktegriskjøp og salg.