Informasjon om digital dermatitt

Vanlig pris 0,00 kr

Faktaark om digital dermatitt og registreringsskjema.

Digital dermatitt er en smittsom klauvsjukdom som gir hudbetennelse i, foran eller bak i klauvspalten opp mot biklauvene. Den kan gi smerte og halthet, og i alvorlige tilfeller må kua utrangeres. Foreløpig er de tilfellene vi ser i Norge lite aggressive og ikke alltid smertefulle. Erfaringer fra andre land viser imidlertid at vi kan forvente forverring med stadig flere og mer alvorlige tilfeller. Innkjøp av dyr er den vanligste måten å få smitte inn i besetningen på, men smitte kan også overføres via annen direkte kon-takt mellom dyr og via utstyr og sko med møkk på. Ta kontakt med veterinær for mer informasjon om hvordan du kan begrense risikoen for digital dermatitt i din besetning.