Hus for storfe — Norske anbefalinger

Vanlig pris 425,00 kr

Hus for storfe i revidert versjon! Tidene forandrer seg, og anbefalingene med dem.

”Hus for storfe” ble opprinnelig til som et av tiltakene i storfenæringas handlingsplan for dyrevelferd hos storfe. I dag, 20 år seinere, er arbeidet med dyrevelferd en integrert del av storfenæringas daglige virke. Hovedmålsettingen med boka er fortsatt å vise gode løsninger med hovedfokus på dyrevelferd, rasjonelt dyrestell og også med tanke på HMS (helse, miljø og sikkerhet).

Porto tilkommer