Digital dermatitt - Brosjyre

Vanlig pris 50,00 kr

I Norge er de fleste storfebesetningene fortsatt fri for digital dermatitt (DD), men antallet smittede besetninger er raskt økende. Det finnes per i dag ikke effektive saneringsmetoder og sjukdommen er vanskelig å bli kvitt når den først har etablert seg. Det er derfor svært viktig å holde DD ute av besetningen. Dersom DD blir påvist, må tiltak iverksettes straks.

Det er høyere risiko for at sjukdommen etablerer seg i besetninger som kjøper dyr og/eller har annen tett omgang med dyr fra andre besetninger og risikoen er større i løsdrift enn i båsfjøs.

Bestill ditt trykte eksemplar kostnadsfritt eller last ned brosjyren her