Brosjyre - Reine storfe

Vanlig pris 0,00 kr

Ny brosjyre for skitne storfe – en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

Animalia og Helsetjenesten for storfe har laget en ny informasjonsbrosjyre rettet mot storfeprodusenter. Den har fokus på hvordan man sikrer reine dyr, hvordan man vurderer hvor reint et dyr er og vurderinger for trekk i forbindelse med slakting. Brosjyren inneholder også et skjema den enkelte produsent kan bruke som verktøy for å vurdere reinhet i egen besetning. Brosjyren kan brukes av rådgivere, produsenter og tilsynsmyndigheter.

Brosjyren sendes kostnadsfritt og kan også lastes ned her