Besøkslogg

Vanlig pris 90,00 kr

Pris inkl porto kr 90,- + mva

Besøksloggen selges med eller uten opphengsring. Velg type og antall i nedtrekssfeltet.

Den har 68 sider og leveres med beskyttende plastforside og spiralrygg. Størrelse er A5.

Innen flere av husdyrproduksjonene er det krav om å ha besøkslogg over alle besøkende utenfra. Besøkslogg kan føres på ulike vis, men her har vi en dedikert besøkslogg i hendig A5-format som kan brukes av alle. Besøksloggen gir oversikt over hvem som har vært i dyreholdet til hvilke tidspunkter. Dette gjør det lettere å spore smitte ved sykdomsutbrudd. I loggen er det også informasjon om riktig bruk av smittesluse og om «48-timersregelen» etter utenlandsopphold. Loggen har plastomslag på forsiden og kan også fås med ring i hjørnet for opphenging eller fastbinding.