Anbefalinger for håndtering av parasitter hos sau

Vanlig pris 85,00 kr

Pris eks mva. Fri frakt.

Nye anbefalinger for håndtering av parasitter hos sau. 

Det er utarbeidet nye anbefalinger for håndtering av innvendige og utvendige parasitter (snyltere) hos sau. Anbefalingene er laget i et samarbeid mellom Animalia, NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, Statens legemiddelverk og Team småfe i Nortura. Veterinærer, sauebønder og beitelag bør gjøre seg kjent med de nye anbefalingene.